şəxsiyyət

şəxsiyyət
is. <ər.>
1. Bir şəxsə xas olub onun fərdiyyətini müəyyən edən xüsusiyyətlərin məcmusu. Alarsa hər gecə üç-dörd nəfər əşxas gər vədim; Nə qəm, beş-altı da olsa, mənim şəxsiyyətim artır. M. Ə. S..
2. Öz xarakteri, əxlaqı, cəmiyyətdə mövqeyi və s. baxımından insan, şəxs, sima. Böyük şəxsiyyət. Görkəmli şəxsiyyət. Tanınmış şəxsiyyətlər. – <Qadın:> Şairlər nə qədər həssas şəxsiyyət imiş. M. S. O.. Mollayev öz əcəli ilə ölmüş görkəmli şəxsiyyətlərdən də əl çəkmirdi. M. Hüs..

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Look at other dictionaries:

  • şəxsiyyətsiz — sif. Şəxsiyyəti, mənliyi, siması olmayan; simasız, mənliksiz. <Qədim Romada> arvad şəxsiyyətsiz bir parça şey hesab olunurdu, ona görə də özünə məxsus mal və sərvəti ola bilməzdi. Ç …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • şəxsiyyətsizlik — is. Şəxsiyyəti, siması, mənliyi olmama; simasızlıq; mənliksizlik …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • şəxsiyyət — ə. 1) bir şəxsin əsas xüsusiyyətlərinin məcmusu; 2) insan, şəxs, sima …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • simasız — sif. Siması olmayan, şəxsiyyəti olmayan, özünə məxsus sifətləri olmayan, fərdi xasiyyətləri olmayan, şəxsiyyətsiz. Nə zaman dünyadan silinəcəkdir; Simasız adamlar, yaltaq adamlar. M. R …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • Гаджибеков, Узеир Абдул-Гусейн оглы — В Википедии есть статьи о других людях с такой фамилией, см. Гаджибеков. Узеир Гаджибеков Основная информация Профессии композитор, дирижёр, пед …   Википедия

  • Бадалбейли, Афрасияб Бадалбек оглы — Афрасияб Бадалбейли Əfrasiyab Bədəlbəy oğlu Bədəlbəyli …   Википедия

  • parağ — I (Şamaxı) itin iri cinsi. – Baba o qədər xəsisdi ki, parağdan yun qırxır II (Salyan) kərpicdən tikilmiş bir neçə otaqlı ev III (Salyan) məc. sayılmaz, şəxsiyyətsiz. – İndi parağ adamların da altında maşını var …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

  • dahi — ə. çox görkəmli (şəxsiyyət); qeyri adi istedada malik …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • hüviyyət — ə. 1) mahiyyət, həqiqət; 2) bir adamın kim olduğu; şəxsiyyət …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • müşəxxis — ə. şəxsiyyəti müəyyənləşdirən; xəstəliyi və s. müəyyən edən …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”